Voor wie?

De jongerencoaching richt zich op jongeren tussen 12-18 jaar, als zij …

 • verlamd worden door faalangst
 • weinig zelfvertrouwen ervaren
 • veel angsten ervaren
 • moeite hebben met het vinden van motivatie
 • niet met hun boosheid kunnen omgaan
 • geen grip hebben op het schoolwerk
 • het pesten maar niet kunnen stoppen
 • te maken hebben met een veranderende thuissituatie (scheiding, overlijden ed.)
 • maar niet kunnen concentreren
 • niet weten wat hun indentiteit is
 • lastig met verwachtingen om kunnen gaan
 • druk voelen niet kunnen zeggen wat ze écht willen
 • moeilijk discipline op kunnen brengen
 • niet kunnen stoppen met piekeren
 • worden overgenomen door social media
 • niet weten wat hun indentiteit is
 • ruzies niet kunnen oplossen

 

Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Hierbij spelen verwachtingen en/of ongerustheid vaak een rol, hetgeen verlammend kan werken en doorgaans de verstandhouding tussen ouder en kind negatief beïnvloedt. 10 Coaching kan inzicht geven in de onderlinge communicatie tussen ouder en kind.