Thema’s

faalangst

Steeds als die toets begint ziet het zwart voor mijn ogen

 

 

Eigenlijk begint het ’s ochtends al. Tijdens het ontbijt lopen de spanningen op en komt die gedachte steeds naar boven: “wat als ik weer dichtsla tijdens de toets?”. Hij heeft goed geleerd en kent de stof maar is bij voorbaat bang voor voor wat er kan gebeuren tijdens het proefwerk – het zou immers niet de eerste keer zijn.. Door het inzicht dat het niet de toets zelf is, maar de gedáchte over die toets die de situatie doet ontstaan is het mogelijk voor hem om een ommezwaai te maken. Door de gedachtes aan te passen kan ook de uitkomst er anders uit gaan zien.

 

ZelfvertrouwenWat ik ook doe, ik tel toch niet mee

 

 

 

Het leek zo goed te gaan. Na een moeizame tijd op de lagere school had de overstap naar de middelbare school haar goed gedaan. Ze had nieuwe vrienden maar na een tijdje ging het mis. Ze werd buitengesloten en hoorde steeds vaker vervelende opmerkingen. Het stopte ook niet na school. Op de social media ging het iedere, de hele dag door. Welk gesprek ontstaat in haar hoofd? Klopt dit en hoe ziet het eruit als ze deze uittekent? Welke rol speelt groepsdruk? Door te zien hoe haar gedrag ontstaat door haar gevoelens en gedachtes kan ze het doorbreken. Dit voorkomt dat het patroon steeds weer blijft terugkomen.

 

KernkwadrantenHet lijkt wel alsof ik praat tegen niks!

 

 

 

Het werkt twee kanten op, ouders die hun zoon/dochter niet kunnen bereiken en jongeren die zich alleen maar ergeren aan het onbegrip van de ouder(s). Wat gebeurt er op die momenten en wat maakt dat de communicatie steeds eindigt in ruzie? Door eerlijk te kijken naar elkaars positieve en negatieve eigenschappen, en hoe deze op elkaar reageren, is het mogelijk om beter inzicht te krijgen. Je ziet er begrijpt waarom dingen gezegd en gedaan worden en hoe het een reactie uitlokt. Het geeft ruimte om niet alleen jezelf maar ook de ander beter te begrijpen.

 

PestenZe moeten altijd mij hebben

 

 

 

Vernederen, negeren, uitlachen, uitschelden, duwen, treiteren – bijna iedere dag is het raak. Gister was het bewust laten struikelen en uitlachen. Vorige week werd hij opgesloten op de wc en als hij niet goed genoeg op zijn spullen let worden ze afgepakt en kapot gemaakt. Hoe kan hij het pesten stoppen? Hij voelt zich onzeker en eenzaam. Door erover te praten en zich meer weerbaar te maken is hij in staat om zijn eigen grenzen aan te geven. Hij komt meer in zijn eigen kracht te staan, wat zijn zelfvertrouwen vergroot. Dat is toch wat iedereen wil; zonder angst en verdriet naar school toe gaan?

 

Ruzies

Ik zit er altijd tussen!

 

 

 

 

Het was ooit zo leuk maar het sprookje is omgeslagen naar een slagveld van ruzies. Mam huilt vaak. Pap is veel weg. De spanning is om te snijden. Het is moeilijk om je te concentreren en het schoolwerk lijdt eronder. Als er ruzies ontstaan gaat het vaak om hen, de kinderen. Ze willen mam troosten en pap te vriend houden maar staan er vaak tussen. Zodra de iets zeggen komen de verwijten. De afleiding is beter buiten de deur te zoeken. Met geweldloze communicatie kan iedereen inzicht krijgen in de situatie en kan er ruimte ontstaan voor eerlijke gesprekken. Iedereen wordt gehoord en kan aangeven waar ze staan en wat ze wensen.

 

Ik Leer LerenIk doe zo mijn best – wanneer is het genoeg?

 

 

Iedere dag na school drinkt ze thuis wat en gaat aan de slag. Haar agenda is up-to-date en ze weet precies wat ze moet doen voor haar huiswerk. Uren is ze bezig, iedere dag weer, maar het lijkt maar niet genoeg. Ze wil het halen op school om bij haar vrienden in de klas te blijven. Wat doet ze niet goed? Hoe kan ze effectiever werken? Door te kijken naar haar manier van leren (Ik Leer Leren) en de verschillende factoren die daarbij een rol spelen krijgt ze inzicht in haar eigen leerstijl. Deze kan ze dan aanpassen op een manier die voor haar het beste werkt.

 

Mission PossibleIk geef het op …

 

 

 

 

Waarom zou ik nog moeite doen, het gaat toch niet lukken! Zo gaat het altijd – hij begint met hoge verwachtingen en wensen maar is ontevreden als het niet gaat zoals hij wil. Dit geeft spanning. Spanning tussen de huidige en de gewenste situatie. De winst en de inspanning hebben een juiste balans nodig. Het stellen van een duidelijk doel met concrete stappen heeft motivatie, hulpmiddelen, een achterban, inzet, mogelijkheden en concrete stappen nodig. Als hij dit in beeld heeft kan hij de optimale winst behalen. Hij weet dan wát hij doet, waaróm hij het doet en hóé hij het doet en dan gaat het hem zeker lukken!

 

Motivatie

Waarom moet dit? Het boeit me toch niks!

 

 

Iedereen zegt hoe belangrijk het is maar zelf boeit het hem niks, dat schoolwerk. Waarom moet hij die woordjes leren? Hij weet toch niet wat hij wil gaan doen later en deze woordjes helpen hem daar ook niet bij. Hij spreekt liever af met zijn vrienden. Soms moet je dingen doen die niet leuk zijn om aan de slag te gaan met de dingen die je wél graag doet. Maar hoe weet je wat je later wil? Waar sta je nu en waar wil je naartoe? Door goed te kijken naar de mogelijkheden en daarmee je focus aan te passen is het mogelijk om de omgangsvorm in het hier en nu aan te passen – het versterkt elkaar op korte en op lange termijn.