OuderTrainingen

De training waarbij liefdevol begeleiden van kinderen centraal staat!

De sleuteltraining Hartgronding Opvoeden is een training voor alle ouders/opvoeders die bereid zijn om naar zichzelf te kijken om het kind te helpen. U leert daarmee anders naar u zelf en uw kind te kijken waardoor de onderlinge relatie zal verbeteren.

De training omvat 6 bijeenkomsten voor ouders/opvoeders. Alle negatieve gedragingen van kinderen, als ongehoorzaamheid, zeuren, ruzie maken, liegen en gewelddadig gedrag, komen aan bod.

Opvoeders leren (opnieuw) met een open en nieuwsgierige blik naar hun kind te kijken en met hen te communiceren, waar vanuit er een warme wederzijdse liefdevolle relatie zal ontstaan.

Ieder kind heeft recht op perfecte ouders


Voor meer informatie kijk op www.kindenteam.nl