KinderCoaching

Om kinderen hun eigen geluk en plezier te laten ervaren biedt 10Coaching tevens Integratieve KinderCoaching aan.

Integratieve KinderCoaching is kortdurend en procesgericht. Het richt zich op de kracht van het kind door aanspraak te doen op het beeldend en zelfhelende vermogen. Ieder kind is uniek en staat centraal in de sessies. Door gebruik te maken van speelgoed en materialen, die het kind zélf mag uitkiezen, gaan we al spelenderwijs aan de slag met de ingebrachte hulpvraag.

Integratieve KinderCoaching is bedoeld voor kinderen van 4-12 jaar en richt zich op klachten als:

 • boosheid
 • concentratieproblemen
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • pesten
 • eenzaamheid
 • gescheiden ouders
 • moeite met vriendjes maken
 • verdriet
 • bang zijn
 • slaap- of eetproblemen
 • een steuntje in de rug nodig hebben…

Een traject bestaat uit: een intakegesprek met de ouders, 5 kindsessies van een uur en een evaluatiegesprek met de ouders. Waar nodig en/of wenselijk kan deze serie herhaald worden.

Schroom niet en neem contact op voor meer informatie.