OuderTrainingen

De training waarbij liefdevol begeleiden van kinderen centraal staat!

De sleuteltraining Hartgronding Opvoeden is een training voor alle ouders/opvoeders die bereid zijn om naar zichzelf te kijken om het kind te helpen. U leert daarmee anders naar uw kind te kijken waardoor de onderlinge relatie zal verbeteren.

De training omvat 6 bijeenkomsten voor gevorderde ouders. Alle negatieve gedragingen van kinderen, als ongehoorzaamheid, zeuren, ruzie maken, liegen en gewelddadig gedrag, komen aan bod.

Opvoeders leren (opnieuw) met een open en nieuwsgierige blik naar hun kind te kijken en met hen te communiceren. Vanuit warmte zal er een wederzijdse liefdevolle relatie ontstaan.

Ieder kind heeft recht op perfecte ouders


Voor meer informatie kijk op www.kindenteam.nl