Werkwijze

Trajecten voor Integratieve Kinder- en JongerenCoaching zijn opgebouwd uit:

 • intakegesprek met de ouder(s)
 • 5 sessies van één uur met de cliënt
 • tussen- of eindevaluatie met de ouder(s)

Indien nodig/gewenst kan deze cyclus herhaald worden. 10 Coaching biedt altijd een mogelijkheid tot een gratis kennismakingsgesprek met de ouder(s).

 • 10 Coaching werkt met kinderen en jongeren tussen de 4 – 18 jaar
 • 10 Coaching laat cliënten met andere ogen naar dingen kijken
 • 10 Coaching doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënten
 • 10 Coaching werkt oplossingsgericht met diverse methodes
 • 10 Coaching werkt in de sessies alléén met de client, de ouder(s) zijn er niet bij
 • 10 Coaching werkt doelgericht op de zorgen die door de kinderen/jongeren zélf worden ingebracht
 • 10 Coaching hecht grote waarde aan openheid, eerlijkheid, creativiteit en humor
 • 10 Coaching ziet positiviteit als de basis vanuit waar er gewerkt wordt
 • 10 Coaching werkt op basis van vertrouwelijkheid
 • 10 Coaching werkt met tussen- en eindevaluaties bij elk traject

Naast de algemene coaching werkt 10 Coaching met de methodes Ik Leer Leren en EMDR.

 • Ik Leer Leren is een doelgericht programma met de focus op leerproblemen.
 • EMDR therapie is een trauma verwerkingstherapie, gericht op eenmalige trauma’s. Het zorgt ervoor dat een trauma hanteerbaar wordt in de verwerking.